● Podrška korisnicima - online
 
● Najčešća pitanja - FAQ
 
 
 Selim se na drugu lokaciju!?
Svaku promjenu lokacije potrebno je najaviti našoj službi za korisnike, kako bi se pravovremeno moglo reagirati, te da Vi kao korisnik što manje trpite posljedicu preseljenja. Molim Vas da sami ne vršite demontiranje i postavljanje opreme na novu lokaciju. Za ovaj dio posla zadužena je naša obučena tehnička ekipa, koja će ukoliko ste napravili pravovremenu najavu, brzo reagirati.
 
  Dobio sam prvi račun na kojem su zaračunata dva mjeseca. U čemu je kvaka?
Većina korisnika iako bude upozorena od strane našeg tima, na samom početku ima problem sa prvim računom. Najbolji način da pojasnimo o čemu se zapravo radi, jeste konkretan primjer. Ukoliko ste se za našu uslugu prijavljeni od 15.7., Vaš prvi račun bi trebao stići najkasnije za mjesec dana, odnosno u našem primjeru do 15.8. Na prvom računu biti će iznesena cijena Vašeg paketa za period od 15.7. do 30.7., te cijena pretplate za 8 mjesec. U svakom narednom mjesecu, plaćat će se isključivo pretplata za naredni mjesec.

 

 Mogu se povezati, ali ne mogu da otvorim niti jednu web stranicu?
Najvjerovatniji razlog za ovaj problem je kvar na sustavu Vašeg računaru. Bilo bi dobro da napravite detaljnu analizu Vašeg sustava ili da pozovete naše  IT tehničare na dodatnu kontrolu. Vrlo vjerovatno da je Vaš sustav zaražen nekim od malidnih programa, poznatijih kao virusi ili trojanci.
 
 Šta znači greška sa brojem 691?

Ova greška označava problem nastao uslijed unošenja pogrešnog korisničkog imena ili lozinke. Do ovog problema dolazi također ukoliko je Vaš korisnički račun suspendovan, što znači da niste na vrijeme izmirili Vaše obaveze prema nama. Najbolje bi bilo da kontaktirate službu za podršku korisnicima na kontakt telefon ili putem online forme.

 
 Šta znači greška sa brojem 678?
Ovaj problem se najčešće pojavljuje ukoliko Vaš bežični uređaj nije upaljen ili ukoliko je došlo do nekog elektronskog kvara na njemu. Bilo bi dobro da Vaš uređaj isključite iz struje, te ponovo pokušate sa prijavom na sistem. Ukoliko je u Vašem računaru ugrađena kartica za bežični internet, obavezno provjerite njen status, odnosno da li je omogućena (enabled). Ovo se također odnosi na korisnike koji za spajanje na internet koriste mrežnu karticu.
 
 Da li mogu povezati više računara preko jednog paketa?
Moguće je povezati više računara preko jednog korisničkog paketa, samo ukoliko se ti računari fizički nalaze u jednoj prostoriji, ukoliko im je isti vlasnik, te da se za izlaz na internet koristi isključivo jedan wan ruter. Pristup više računara preko jednog korisničkog paketa sa različitih lokacija i sa različitim MAC adresama je onemogućen i  strogo zabranjen.
 
 Kako pravilno popuniti uplatnicu
Kako bismo izbjegli situacije kniženja pogrešnih uplata i uplata s nepotpunim podacima, kao primjer Vam dajemo ispunjenu uplatnicu za plaćanje Internet usluga za Ćutuk d.o.o. [ Pregled uplatnice ]
Crvenom bojom su označena polja i podaci koje je potrebno u ista unijeti. U polje SVRHA DOZNAKE obavezno unesite oznaku korisnika ili korisničko ime, a ako niste sigurni koji su, stavite ime i prezime osobe na koju glasi priključak. Navedite i mjesec za koji plaćate usluge.
 
 
 

InfoSMS 063 386 286 - Poruke su generirane automatski od strane SMS servera i predstavljaju interventni način komuniciranja sa korisnikom. Ne odgovarajte na poruke!

 

 

© Copyright Ćutuk d.o.o. Žepče |  Development by MAGNET Studio